Komunitní plánování sociálních služeb Celorepublikový projekt “Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb”

Úvod

Dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky, realizují na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR čtyři organizace:

 

Cílem projektu je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a  metodické podpory pro plánování sociálních služeb.

Specifické cíle projektu:

 

Nabízíme Vám možnost obracet se na nás, jako na garanty Komunitního plánování sociálních služeb v České republice, s otázkami, dalšími podněty či připomínkami, které se týkají KPSS.

 

Možnosti Vašeho zapojení se do projektu KPSS naleznete zde.


© 2024 Webarium, s.r.o.