Portál
plánování sociálních služeb

Česká republika

Úvod

Dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ (více zde) spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky, byl realizován (1. 7. 2024 až 31. 8. 2024) na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (více zde).
 
Cílem projektu, bylo zajištění metodicky jednotného přístupu k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvoření jednotného a uceleného systému vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb.
 
Při realizaci projektu bylo využito všech do té doby získaných zkušeností a bylo navázováno na práci mnoha lidí a týmů, která byla již v minulosti v oblasti komunitního plánování učiněna.
  
Výstupy projektu naleznete v jednotlivých kategoriích většinou ve formě dokumentů ke stažení.
 
RYCHLÉ ODKAZY – INFORMACE:
Metodiky pro plánování sociálních služeb

Kritéria kvality plánování sociálních služeb

Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb

 
NABÍDKA PRO OBCE:
Obce, které plánují sociální služby, mohou na tomto serveru zveřejňovat svoje články a dokumenty. Více zde.

Kritéria kvality plánování sociálních služeb

 (17.12.2024)
Na stránkách MPSV naleznete další z nástrojů podpory plánování sociálních služeb na obcích, případně krajích – Kritéria kvality plánování sociálních služeb.
přečteno 52x

Více


V Praze se uskutečnil seminář k PRSS

 (16.12.2024)
Ve spolupráci s MPSV proběhl za účasti téměř 50 zájemců/zájemkyň seminář věnovaný problematice plánování sociálních služeb. Realizátoři akce: Komunitní plánování o.p.s., CpKP a Domov sv. Anežky.
přečteno 45x

Více

Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

 (15.12.2024)
Svazek obcí Blatenska zpracoval komunitní plán.
přečteno 34x

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku

 (12.12.2024)
Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku

Od října 2024 do července 2024 realizovalo město Otrokovice společně se svými partnery projekt Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Projekt pomohl realizovat řadu aktivit spojených s procesem zapojování veřejnosti do tvorby plánu sociálních služeb, umožnil nastavení administrativních a organizačních struktur procesu komunitního plánování a v neposlední řadě také přispěl ke vzniku řady výstupů, ať už máme na mysli Katalog sociálních služeb nebo samotný 1. Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2024 - 2024, kterým byl projekt završen. Ukončením realizace projektu však neskončil proces komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku. Ba naopak se tento proces rozrostl o další cílové skupiny, zainteresované obce a organizace a začaly být naplňovány projektové záměry, které vzešly z procesu KPSS jako řešení prioritních potřeb občanů.

Jak vypadaly jednotlivé aktivity projektu, k čemu vedly a v jaké fázi se naní nachází proces KPSS na Otrokovicku Vám přiblíží následující řádky.


přečteno 53x
Více

Touškovsko a Nýřansko: Pracovní skupiny řekly své...

 (10.12.2024)

přečteno 74x

Více

Další stránky

Nová léčebná možnost u erektilní dysfunkce – generický tadalafil Spektrum přípravků k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů se rozšiřuje o Tadalafil Teva

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
© 2024 - 2024 Webarium, s.r.o.