Komunitní plánování sociálních služeb Celorepublikový projekt “Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb”

O projektu

Dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky, realizují na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) čtyři organizace:

 

Komunitní plánování o.p.s. - www.komplan.cz
Centrum pro komunitní práci - www.cpkp.cz
Domov sv. Anežky o.p.s. - www.anezka-tyn.cz
Katedra antropologie Filozofické fakulty ZČU v Plzni - www.ksa.zcu.cz

 

Cílem projektu, je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb. Tento systém bude zohledňovat specifické demografické charakteristiky jednotlivých obcí a regionů a potřeby uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti s hlavním důrazem na minimalizaci rizik vzniku sociálního vyloučení, na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených cílových skupin a zároveň bude přispívat k udržení a návratu osob na trh práce.

 

Při realizaci projektu bude využito všech doposud získaných zkušeností a bude navázáno na práci mnoha lidí a týmů, která byla již v komunitním plánování učiněna.

  

Projekt má stanoveny tyto specifické cíle:

 

Nabízíme Vám možnost obracet se na nás, jako na garanty Komunitního plánování sociálních služeb v České republice, s otázkami, dalšími podněty či připomínkami, které se týkají KPSS.

 

Komunitní plánování sociálních služeb

 (22.10.2024)
Komunitní plánování sociálních služeb je plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Rozumí se tím otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení nejlépe odpovídajících místním podmínkám a potřebám lidí.
přečteno 1091x

Více

Postupné zavádění komunitního plánování v České republice

 (21.10.2024)
Komunitní plánování je v České republice zaváděno Ministerstvem práce a sociálních věcí podle britských zkušeností již od roku 1999.
přečteno 908x

Více

Nejčtenější

Nová léčebná možnost u erektilní dysfunkce – generický tadalafil Spektrum přípravků k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů se rozšiřuje o Tadalafil Teva

Komunitní plánování sociálních služeb (1091x) Postupné zavádění komunitního plánování v České republice (908x)

© 2024 Webarium, s.r.o.