Portál
plánování sociálních služeb

Česká republika

Vzdělávací program pro PSS

Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb je jedním ze základních výstupů veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“.
 
První návrh vzdělávacího programu vznikl na základě Analýzy vzdělávacích programů. Tato analýza byla během roku 2024 vypracována díky ochotě a spolupráci významných organizací, které se vzděláváním v oblasti komunitního plánování zabývají a které své vzdělávací programy poskytly k analýze.
Poděkování patří těmto organizacím:
Agora Central Europe – Praha
Centrum komunitní práce – Ústí nad Labem
Centrum pro komunitní práci – jižní Čechy
Komunitní plánování o.p.s. – Žďár
Občanské poradenské středisko o.p.s. – Hradec Králové
 
V této sekci je k dispozici finální veze vzdělávacího programu, jehož návrh byl připomínkován odbornou i širokou veřejností, konzultován se zástupci MPSV a na podzim roku 2024 pilotně ověřován ve všech čtrnácti krajích České republiky. Krajští metodici/vzdělavatelé vzdělali během pilotního ověření v praktické části svého vzdělávacího programu celkem 217 místních odborníků/odbornic pro plánování sociálních služeb. Vedle všech získaných zkušeností, podnětů a připomínek byly do finální verze zapracovány i podněty z evaluační zprávy externího hodnotitele.
 
Vzdělávací program, který kombinuje teorii a praxi, je užitečným nástrojem pro vzdělávání zájemců o kpss, využitelným i v jednotlivých modulech pro dílčí vzdělávání.
 
Vzdělávací program je vlastnictvím MPSV a je určen pro vyučující: krajské metodiky/vzdělavatele nebo jiné vzdělavatele, kteří mají několikaletou zkušenost s plánováním rozvoje sociálních služeb a pro vyučované: účastníky procesů komunitního plánování, kteří se věnují přípravě a zpracování plánů rozvoje sociálních služeb, zejména zastupitelé, úředníci, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a ostatní zájemci, kteří jsou schopni přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci (doporučen je zvlášť pro základní skupinu podle principu triády).
 
Mezi základní cíle vzdělávacího programu patří: nastartovat trvalé procesy plánování, položit základy dělby a organizace práce pro plánovací procesy, umožnit spolupráci se zadavateli a úřadem, používat moderní IT, řídit lidi a dojednávat postupové kroky procesu, umět se orientovat v plánovacím procesu, umět používat Metodiky pro plánování sociálních služeb.
 
Absolvent vzdělávacího programu získá tyto znalosti a dovednosti: zná Metodiky pro plánování sociálních služeb z hlediska jejich poslání, rozumí vzájemnému vztahu metodik a procesů kpss, organizuje jednoduché průzkumy a základní práci s veřejností, zná jednotlivé fáze procesu komunitního plánování a rozumí úkolům z nich vyplývajících, dovede zdůvodnit sled procesů a argumentovat proti jejich míchání, aktivně pracuje s postoji a přístupy, rozumí nutnosti aplikovat principy kpss v praxi, rozumí nutnosti dodržovat princip rovných příležitostí.
 
Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb společně s Metodikami pro plánování sociálních služeb tvoří základ jednotného vzdělávání a jednotných postupů při zpracování plánů rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.
 
 
Vzdělávací program ke stažení:
 
 
  
Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb

 (31.1.2024)

Celkem 217 zástupců obecních samospráv z celé České republiky absolvovalo v druhé polovině roku 2024 desetidenní Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb (program naleznete na konci článku v souborech ke stažení). Pilotní školení probíhala ve všech čtrnácti krajích ČR a jako lektoři v nich působili budoucí krajští vzdělavatelé – metodici plánování sociálních služeb.

 

 

 

 


přečteno 837x
Více

Nejčtenější

Nová léčebná možnost u erektilní dysfunkce – generický tadalafil Spektrum přípravků k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů se rozšiřuje o Tadalafil Teva

Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb (837x)
© 2024 - 2024 Webarium, s.r.o.