Portál
plánování sociálních služeb

Česká republika

Obce

Obce, které se zabývají plánováním sociálních služeb, zde mohou zveřejňovat svoje články a dokumenty.
Každá obec obdrží samostatnou webovou stránku (příklad zde) včetně přístupu k plné administraci, ve které je možné zcela samostatně přidávat vlastní články, dokumenty a diskuse. Máte-li zájem prezentovat svoje výstupy, prosím kontaktujte nás: [email protected] .


Příbram | Písek | Touškovsko, Nýřansko | Otrokovicko | Blatensko
Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

 (15.12.2024)
Svazek obcí Blatenska zpracoval komunitní plán.
přečteno 34x

Více


Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku

 (12.12.2024)
Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku

Od října 2024 do července 2024 realizovalo město Otrokovice společně se svými partnery projekt Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Projekt pomohl realizovat řadu aktivit spojených s procesem zapojování veřejnosti do tvorby plánu sociálních služeb, umožnil nastavení administrativních a organizačních struktur procesu komunitního plánování a v neposlední řadě také přispěl ke vzniku řady výstupů, ať už máme na mysli Katalog sociálních služeb nebo samotný 1. Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2024 - 2024, kterým byl projekt završen. Ukončením realizace projektu však neskončil proces komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku. Ba naopak se tento proces rozrostl o další cílové skupiny, zainteresované obce a organizace a začaly být naplňovány projektové záměry, které vzešly z procesu KPSS jako řešení prioritních potřeb občanů.

Jak vypadaly jednotlivé aktivity projektu, k čemu vedly a v jaké fázi se naní nachází proces KPSS na Otrokovicku Vám přiblíží následující řádky.


přečteno 53x
Více

Touškovsko a Nýřansko: Pracovní skupiny řekly své...

 (10.12.2024)

přečteno 74x

Více

Komunitní plán sociálních služeb Písek

 (21.11.2024)
V Písku byl zpracován komunitní plán sociálních služeb.
přečteno 93x

Více

Příbram - plánování sociálních služeb

 (19.11.2024)
Město Příbram zpracovalo komunitní plán sociálních služeb.
přečteno 104x

Více

© 2024 - 2024 Webarium, s.r.o.