Portál
plánování sociálních služeb

Česká republika

Metodiky pro PSS

Metodiky pro plánování sociálních služeb jsou jedním ze základních výstupů veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Materiál metodik vznikal postupně a na jeho různých podobách se podílela řada osob. Základní návrh jednotlivých metodik zpracovali odborníci na danou tématickou oblast. Tento prvotní pracovní materiál byl v polovině srpna 2023 předložen pomocí vybudované celorepublikové připomínkovací sítě odborníkům na sociální oblast (celkem bylo přímo osloveno 687 odborníků/odbornic) a dále i široké veřejnosti k připomínkování. Veřejné připomínkování bylo ukončeno 1. celostátní konferencí k Metodikám KPSS v říjnu 2023. Získané připomínky byly zapracovány a vznikla tak první pracovní verze metodik, která byla vydána na CD-ROMu a distribuována pod názvem Kapitoly KPSS (celkem 2023 kusů).
Materiál Kapitol byl dále s veřejností diskutován na odborných seminářích konaných ve všech krajích ČR a prakticky ověřován ve vzdělávacích programech (vzdělávací program pro krajské metodiky/vzdělavatele a vzdělávací program pro zpracovatele plánů na úrovni obcí). Z těchto diskusí a ověřování vzešla celá řada podnětů, zkušeností a návrhů na dopracování. Na podzim roku 2023 uspořádali realizátoři veřejné zakázky spolu s MPSV sérii odborných pracovních seminářů, kde byla řešena klíčová témata a domluvena východiska pro dokončení metodik do současné podoby.
Metodiky jsou souhrnem ověřených a doporučených postupů a inspirací. Jejich využití je ale vždy nezbytné dát do souladu s místními možnostmi a danou konkrétní situací.
Znalost práce s Metodikami pro plánování sociálních služeb je jedna z dovedností, kterou během vzdělávacího programu získali krajští metodici/vzdělavatelé.

 

 

Metodiky ke stažení:
 

METODIKY PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Pozn.: V této sekci jsou k dispozici soubory všech zpracovaných a vydaných metodik, a to v jejich finální podobě, včetně textu metodiky „Uzavírání smluv v rámci procesu plánování sociálních služeb“, která není publikována v tištěné podobě.

 

Další materiály k Metodikám PSS naleznete zde.
Zveřejnění Metodik pro plánování sociálních služeb

 (2.3.2023)
Zde si můžete stáhnout konečnou verzi Metodik pro plánování sociálních služeb tak, jak byly představeny na III. celostátní konferenci projektu 28. 2. 2023 v Praze.
přečteno 2634x

Více

Nejčtenější

Nová léčebná možnost u erektilní dysfunkce – generický tadalafil Spektrum přípravků k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů se rozšiřuje o Tadalafil Teva

Zveřejnění Metodik pro plánování sociálních služeb (2634x)
© 2023 - 2023 Webarium, s.r.o.